Збір за провадження торговельної діяльності в умовах Податкового кодексу

збір торгвельна діяльністьПорядок придбання торгових патентів на провадження деяких видів підприємницької діяльності, та визначення ставок збору передбачено ст. 267 Податкового кодексу України.

Необхідно зазначити, що збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності відмінний від плати за торговий патент, яка була встановлена Законом України від 23.03.96 «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

Так, ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, відповідно до пункту 267.3 Кодексу встановлюються сільськими, селищними  та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої законом на 1 січня календарного року.

Законом України «Про  Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.10 №2857-VI, на 1 січня 2011 року мінімальна заробітна плата становить 941 грн.

Чи необхідно повертати бланки торгових патентів старого зразка?

У підрозділі 7 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України визначені особливості порядку повернення торгових патентів, відповідно до яких торгові патенти, видані згідно вимогами  Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню  до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк ( але не пізніше закінчення строку їх дії).

В даний час розроблено нові форми торгових патентів  та підготовлено  наказ  ДПС про їх впровадження. Після  державної реєстрації наказу у Мінюсті буде проведена процедура замовлення та виготовлення бланків торгових патентів, яка потребує затрат часу ( від 4 до 6 місяців), тому що бланки  торгових патентів визначені як цінні папери та бланки  суворої звітності.

Враховуючи  наведене, з 1 січня 2011 року, до отримання бланків торгових патентів нового зразка, видаватимуться торгові патенти діючого зразка із встановленим термінів та ставок збору, визначеного статтею 267 Кодексу, та додатковим написом  на бланку  торгового патенту «Торговий патент підлягає обміну».

Чи необхідно доплачувати певні суми у зв’язку зі зміною вартості торгових патентів?

Податковим кодексом України розмір збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року.

З урахуванням того, що Податковий кодекс набрав чинності з 1 січня 2011 року ( крім розділу ПІ), а суб’єктами господарювання плата за торгові патенти здійснена у 2010 році, то необхідно врахувати наступне.

Місячна плата за торгові патенти, яка внесена у грудні 2010 року за січень 2011 року згідно вимогами Закону №98/96, перегляду не підлягає.

Місячний збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, який буде сплачуватись у січні за лютий і в подальшому , сплачується за встановленими ставками збору відповідно до вимог пункту 267.3 статті 267 Кодексу та згідно рішень органів місцевого самоврядування.

Щоквартальна плата за торгові патенти, яка внесена у грудні 2010 року за перший квартал 2011 згідно  з вимогами Закону №98/96, перегляду не підлягає.

Щоквартальний збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, який буде сплачуватись за другий квартал 2011-го року і в подальшому, сплачується за встановленими ставками збору відповідно до вимог пункту 267.3 статті 267 Кодексу та згідно рішень органів місцевого самоврядування.

Попередня оплата вартості торгового патенту, зроблена суб’єктом господарювання наперед не за весь термін  його дії, підлягає перегляду відповідно до вимог Кодексу  та рішень органів місцевого самоврядування.

Попередня оплата вартості торгового патенту, зроблена суб’єктом господарювання за весь термін його дії згідно з вимогами Закону №98/96, перегляду не підлягає.

Чи змінився термін дії торгових патентів?

На відміну від термінів, встановлених Законом України «Про патентування деяких видів  підприємницької діяльності», пунктом 267.7 статті 267 Податкового Кодексу змінено строк дії торгового патенту. Так, строк дії торгового  і пільгового патенту ( крім коротко термінованого патенту на здійснення діяльності у сфері розваг) становить 60 календарних місяців ( було 12 календарних місяців).

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів ( було 60 календарних місяців).

Строк дії коротко термінованого патенту не змінився, і становить від одного до 15 –ти календарних днів.

При цьому, у разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15-того числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби.

При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Джерело: Управління масово - роз’яснювальної   роботи та звернень громадян ДПА у Запорізькій області.