Дослідження стану виконання Закону України « Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у першому півріччі 2008 року

контроль в магазинеРезультати дослідження стану виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у першому півріччі 2008 року свідчать про те, що вимоги Закону в цілому виконуються. І хоча напрямки для подальшого покращення ситуації ще залишаються, вже спостерігаються перші позитивні зрушення у подоланні однієї з найбільших перешкод розвитку бізнесу в Україні.

Детальніше