Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

продукція, щр підлягає сертифікаціїПро затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики N 171 ( z0837-05 ) від 14.07.2005 N 219 ( z1022-05 ) від 22.08.2005 )
( Про зупинення з 28.09.2005 дії пункту 26.33 Переліку додатково див. Повідомлення Державного комітету з
питань регуляторної політики та підприємництва ( n0010563-05 ) від 02.11.2005 )
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і
сертифікацію", Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, що додається.
2. Наказ Держстандарту України від 30 серпня 2002 року N 498( z0782-02 ) "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає  обов'язковій сертифікації в Україні", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 782/7070, визнати таким, що втратив чинність.
3. Продукція, наведена у пункті 8.14 цього Переліку, підлягає обов'язковій сертифікації в Україні з 1 червня 2005 року, у пункті 21.6.5 - з 1 липня 2005 року, у пункті 21.6.18 - з 1 січня 2006 року.
4. Управлінню підтвердження відповідності (Сердюков О.Я.) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю.В.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію. 6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на директора Департаменту технічного регулювання Держспоживстандарту України Онопрієнка В.В.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.

Скачати документ