Партія малого та середнього бізнесу України

 поддержка предпринимательстваПартія малого та середнього бізнесу України – це добровільне об’єднання громадян України, які свідомо й відповідально представляють інтереси українського суспільства в державно-політичній системі влади. Середній клас у країні завжди є опорою суспільного ладу: це — осередок народної сили та позиції. Малий і середній бізнес, який спирається на соціальну більшість – це прояв творчої активності народу України Саме величний інтерес останнього є вирішальним для нашої Партії. Основна мета діяльності Партії: сприяння становленню й розвитку в Україні середнього класу шляхом подолання бідності.
Цього можливо досягнути шляхом підвищення доходів громадян і поступового усунення соціальної нерівності. Ми за те, щоб за рівнем соціального, духовного та матеріального забезпечення український народ не поступався розвиненим європейським країнам.

Декілька ключових пріоритетів нашої політики:

  • стимулювання та підтримка активних категорій населення;
  • створення сприятливих умов для життєвої самореалізації громадян і можливостей гідного заробітку;
  •  захист інтересів малого та середнього бізнесу на всіх рівнях державної влади, що гостро потрібний саме тепер, коли влада узурпована великим бізнесом.

Сучасний парламент монополізували політичні сили, які не бажають мати сильних суперників. Звідси постійні спроби цих сил підняти прохідний бар’єр для політичних партій-учасників у виборах до Верховної Ради України, що мають окреме бачення ситуації в країні та свіжі ідеї для подолання кризових ситуацій. Вважаємо це неприпустимим, оскільки така діяльність сприяє подальшій монополізації політичної влади в країні. Це унеможливить прихід у законодавчий і виконавчий органи людей з новими прогресивними поглядами й ідеями. Ось чому прохідний бар’єр має бути знижений до 1 відсотка. Це надасть змогу владі оновитися, а країні – нарешті почати рухатися вперед.

У Верховній Раді України ми ініціюємо проведення судової реформи, яка б поєднувалася з реформою правоохоронних органів.

Наша партія пропонує посилити громадський контроль за судовою владою та правоохоронними органами. Зробити це можливо шляхом активного громадського контролю, а саме – введенням у дію механізмів обирання суддів і керівників правоохоронного апарату через процедуру місцевих виборів. У випадку, коли державний посадовець судової чи правової системи не виконуватиме своїх обов’язків, його зможе звільнити трудовий колектив за ініціативою громадськості.

Партія робить акцент на розвиткові малого та середнього бізнесу, бо вдосконалення цієї галузі, як свідчить світова практика, зміцнює економіку. Ось чому тиск державних органів на розвиток малого та середнього бізнесу має бути мінімальним завдяки спрощенню процедури державної реєстрації бізнесу, зниження податкового тиску, зменшення кількості перевіряючих інстанцій тощо. 

Партія виступає за зниження податків для малого та середнього бізнесу, оскільки саме ця ланка створює більшість робочих місць і сприяє зміцненню економіки держави, а отже й її безпеці. 
Держава не повинна відбирати в малого бізнесу чесно зароблені ним гроші. Тому ми пропонуємо значно спростити механізми податкової звітності та сплати податків. Окрім того, на державному рівні має бути розроблена програма податкових пільг для підприємців, які тільки розпочинають свою діяльність, зі встановленням контролю за цільовим використанням такої допомоги та кримінальною відповідальністю за можливі фінансові афери, оскільки часто такі програми для нечесних громадян є стимулом до маніпулювання державними коштами.

Партія виступає за створення програм, які б сприяли покращенню умов життя населення країни, що у свою чергу, дозволить збільшити середню тривалість життя її громадян.
Партія має намір створити чіткі та прозорі державні програми з підтримки аграрної промисловості, яка на сьогодні потребує значних інвестицій. Кредити для розвитку фермерських господарств, технічне оснащення, можливість за вигідною ціною продавати свою продукцію — ось ті кроки, які допоможуть вивести аграрний сектор з глибокої кризи, де він перебуває зараз.

Головною тезою нашої Програми є: «Держава повинна не перешкоджати, а створювати сприятливі механізми для розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки саме цей фактор є основою сильного економічно-незалежного суспільства».

Розвиток громадянського суспільства є невід’ємною складовою нашої політики, тому наш обов’язок — підтримувати громадські ініціативи та інноваційні проекти, які мають загальнодержавне або місцеве значення й відповідають програмним принципам партії.

Ми відкриті для кожного громадянина України, який усвідомлює значення активної громадянської позиції й готовий зробити все для того, щоб на світовій арені Україна стала заможною та авторитетною державою.

Контакти:

Поштова адреса:

01023 Київ, 42 а/с 135

Електронна адреса:

info@pmsbu.com.ua

Офіційний сайт:

www.pmsbu.com.ua