Запорізький міський фонд підтримки підприємництва

поддержка предпринимательства ЗапорожьеЗапорізький міський фонд підтримки підприємництва (далі Фонд) зареєстрований рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 27.05.1999 року № 225/4.
Фонд здійснює свою діяльність за рахунок об'єднання фінансових, матеріальних, нематеріальних та інших ресурсів засновників, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва.
У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Статутом та спирається на документи, рішення, розпорядження Українського фонду підтримки підприємництва, Запорізької міської ради та її виконавчих органів.

Засновниками Фонду є:

Український фонд підтримки підприємництва.

Запорізька міська рада.

Метою діяльності Фонду є:

  • Реалізація на місцевому рівні політики з питань розвитку та фінансової підтримки підприємництва, ефективне використання його можливостей в соціально-економічному розвитку міста, та інше;
  • Об'єднання фінансово-економічного та науково-технічного потенціалу Засновників для розробки і здійснення програм та проектів, спрямованих на всебічний розвиток та підвищення ефективності підприємницької діяльності в місті;
  • Розробка та втілення міських програм, зменшення соціальної напруженості за рахунок створення сприятливих умов для залучення до підприємницької діяльності місцевих соціально незахищених категорій населення - безробітних, звільнених у запас військовослужбовців, молоді, жінок, інвалідів та ін., створення робочих місць;
  • Створення умов, що сприяють виконанню міських програм і проектів, спрямованих на розвиток підприємництва в місті;
  • Сприяння використанню місцевими суб'єктами малого підприємництва державних та недержавних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів міста, в тому числі приміщень (споруд), обладнання, інформаційних матеріалів, а також науково-технічних розробок і технологій, необхідних для здійснення підприємницької діяльності;
  • Надання суб'єктам підприємницької діяльності фінансової підтримки на розвиток господарської діяльності.
  • Створення, на основі залучення інвестицій, сучасної інфраструктури виробництва в різних секторах економіки;
  • Реалізація науково-освітніх програм з розвитку підприємництва на місцевому рівні.

Контакти:

Місцезнаходження Фонду: 69037 м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 60 Б, офіс 306, 307.

Web site: www.zfpp.zp.ua