Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

поддержка предпринимательстваДержавний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництво) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Ще в травні 1991 року згідно Постанови Кабінету Міністрів УРСР №12 "Про перелік міністерств та інших центральних органів управління УРСР" було утворено Державний комітет України по сприянню малим підприємствам і підприємництву. Тоді головним завданням новоутвореного органу було визначено: здійснення державної підтримки і координації розвитку підприємництва, у тому числі малого бізнесу, реалізація стратегії державної політики розвитку суспільного виробництва, сприяння структурній перебудові економіки, формування системи заходів щодо забезпечення економічної самостійності України. В такому вигляді Комітет проіснував неповних чотири роки.

З метою усунення дублювання в роботі урядових структур, розвитку і поліпшення підприємницького середовища, забезпечення координації діяльності щодо формування і здійснення державної політики у цій сфері згідно Указу Президента України "Про реформування системи державної підтримки підприємництва" від 15 березня 1995 року було утворено окремий підрозділ Міністерства економіки України на базі Комітету, а сам Комітет ліквідовано.

Аналіз стану справ за час, що минув після прийняття документа, засвідчив, що ліквідація самостійного органу державної виконавчої влади не сприяла активізації розвитку підприємництва в Україні. Необхідність виконання державою функції підтримки малого та середнього бізнесу об'єктивно вимагала створення відповідного спеціального відомства.

Відтак, 29 липня 1997 року Указом Президента України було створено Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, що ефективно діє вже понад десять років.

Сьогодні Держкомпідприємництво – це злагоджений колектив досвідчених юристів, економістів, фахівців у галузі державного управління, банківської справи, об'єднаних спільною ідеєю та демократичним мисленням.

Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначено особливі функції і повноваження Комітету, що направлені на вдосконалення правового регулювання господарських відносин із застосуванням технології розробки та прийняття регуляторних актів.

У відповідності із цими повноваженнями та завданнями діяльність Комітету визначається наступними напрямками: прогнозування та створення умов для розвитку підприємництва, вдосконалення законодавчого регулювання і забезпечення функції контролю у сфері підприємництва.

Для виконання своїх завдань Держкомпідприємництво володіє потужним інструментарієм, зокрема:

•     має право призупиняти рішення центральних та місцевих органів виконавчої влади, що створюють бар'єри для вільного розвитку підприємництва;

•     розглядає скарги на дії органів ліцензування щодо видачі ліцензій та приймає відповідні рішення;

•     запроваджує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Ліцензійного реєстру та Реєстру дозвільних документів.

На рівні державної політики щодо розвитку й підтримки підприємництва у регіонах Комітет співпрацює з місцевими держадміністраціями, місцевими органами врядування і громадськими організаціями через мережу своїх територіальних Представництв, які діють в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також інститут уповноважених з питань захисту прав підприємців.

При Комітеті діє колегіальний консультативно-дорадчий органом з питань ліцензування – Експертно-апеляційна рада, що розглядає заяви, претензії та скарги суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування.

У 2000 році з метою системної взаємодії з громадськими організаціями підприємців та їх спілками, а також інформування громадськості про діяльність Комітету та стан розвитку підприємництва в Україні, було створено громадський дорадчий орган — Громадська колегія Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, що ефективно діє до цього часу.

У Положенні про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р.  №667 деталізовано роботу Комітету, що ведеться за напрямами, які нещодавно набули законодавчого забезпечення.

Перш за все йдеться про роботу у сфері дозвільної системи. Деталізовано функції та повноваження Комітету щодо ліцензування господарської діяльності та державної реєстрації. Зокрема, відповідно до Положення, Держкомпідприємництво веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Єдиний ліцензійний реєстр. Комітет координує діяльність органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства видають документи дозвільного характеру, ліцензії та здійснюють державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Також у Положенні закріплено право посадових осіб Держкомпідприємництва та його територіальних органів складати протоколи про правопорушення посадовими особами дозвільних органів та адміністраторами.

 

Контакти: 01011, Київ, вул.Арсенальна, 9/11.

Адреса web-сайту Комітету: www.dkrp.gov.ua

E-Mail: mail@dkrp.gov.ua,  тел. (044)285-05-55